Ανακοίνωση Ταμείων του Δήμου Λαμιέων

Ενημερώνουμε το κοινό ότι, η εξόφληση οφειλών την 31η Δεκεμβρίου 2020, στην περίπτωση που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στα Ταμεία του Δήμου Λαμιέων, θα γίνεται αποκλειστικά με χρήση ΜΕΤΡΗΤΩΝ για τεχνικούς λόγους.

 

Η Ειδικός Ταμίας του Δήμου Λαμιέων 

Ελένη Σ. Αλαφοδήμου