Απόδοση 563.389,11 € από τους ΚΑΠ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για αντιμισθία αιρετών

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016  στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς κάλυψη δαπανών της συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά της με συνολικό ποσό 563.398.11 €

Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στην Περιφέρεια, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Τυχόν αδιάθετα ποσά, που σύμφωνα με τα οριζόμενα σ

την παρούσα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειών, μπορούν να διατεθούν και προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*