Αστεροσκοπείο, κάδοι, ηλεκτροφωτισμός θα απασχολήσουν την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

Συνεδριάζει την Τρίτη 1η Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00 μμ στο Δημοτικό Κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Θέμα 1ο: Έγκριση ή μη αποσπασμάτων αποφάσεων από την 6η / 2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 2ο: Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας του έργου διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αστεροσκοπείου Υπάτης προϋπολογισμού 71.000,00€ με ΦΠΑ-κατακύρωση η μη του διαγωνισμού

Θέμα 3ο: Έγκριση η μη πρακτικού-κατακύρωση η μη αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος ενισχυμένου-κινηματογραφικού ήχου προϋπολογισμού μελέτης 96.000,00€ με ΦΠΑ

Θέμα 4ο: Έγκριση η μη πρακτικού-κατακύρωση ή μη πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια μικροφωνικής-μεγαφωνικής εγκατάστασης θεάτρου Δημοτικού Σχολείου Βράχας προϋπολογισμού μελέτης 45.000,00 €

Θέμα 5ο: Επιστροφή παραβόλου για άσκηση ένστασης

Θέμα 6ο: Απευθείας ανάθεση επίδοσης δικογράφων-καθορισμός αμοιβής Δικαστικών Επιμελητών

Θέμα 7ο: Δεσμεύσεις-διαθέσεις πιστώσεων

Θέμα 8ο: Τροποποίηση της αριθ. 35/2-2-2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 9ο: Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας του έργου ηλεκτροφωτισμός Τοπικών Διαμερισμάτων προϋπολογισμού 50.000,00€ με ΦΠΑ-κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού

Θέμα 10ο: Ανάκληση της αριθ. 479 /29-9-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής-παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – καθορισμός αμοιβής

Θέμα 11ο: Ορθή επανάληψη της με αριθ. 51 / 2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος του καθορισμού αμοιβής της ορισθείσας δικηγόρου

Θέμα 12ο: Παροχή εντολών και πληρεξουσιοτήτων-καθορισμός αμοιβών

Θέμα 13ο: Έγκριση ή μη πρακτικού-κατακύρωση ή μη αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Λαμίας προϋπολογισμού 90.000,00€

Θέμα 14ο: Κατάρτιση όρων διαγωνισμού -καθορισμός εφημερίδων δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών: καθαρισμός δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Λαμιέων προϋπολογισμού 132.998,67€ με φπα

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Ρούλιας

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*