Γεωργικές Προειδοποιήσεις Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια

  1. Στόχοι

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, ενημερώνουν τους βαμβακοκαλλιεργητές της Π.Ε. Φθιώτιδας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας των βαμβακοκαλιεργειών.

  1. Διαπιστώσεις

2.1 Στις περισσότερες περιοχές η σπορά πραγματοποιήθηκε από τα μέσα μέχρι τα τέλη Απριλίου. Οι καιρικές συνθήκες όμως που επικράτησαν το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου (χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή κυρίως το βράδυ και υψηλά ποσοστά υγρασίας ) καθυστέρησαν την ανάπτυξη των βαμβακοφύτων. Επίσης οι έντονες βροχοπτώσεις στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου είχαν σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετές βαμβακοκαλλιέργειες με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ανάπτυξης των βαμβακοφύτων, την εμφάνιση κενών μεταξύ των φυτών στις γραμμές και σε κάποιες περιπτώσεις να έχουμε και επανασπορές.

2.2 Την εποχή αυτή οι περισσότερες βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της εμφάνισης των πρώτων χτενιών.

2.3 Παρατηρήθηκαν μικροί πληθυσμοί εντόμων που προσβάλουν τα νεαρά φυτά βαμβακιού όπως τετράνυχος, αφίδες και θρίπες.

  1. Συστάσεις – Καλλιεργητικές πρακτικές

Στο στάδιο αυτό της πρώτης ανάπτυξης των βαμβακοφύτων προτείνονται στους βαμβακοπαραγωγούς τα παρακάτω :

3.1 Να κάνουν ορθολογική χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων και του νερού, προκειμένου τα φυτά να μην γίνουν ελκυστικά (υπερβολική βλάστηση) για την ανάπτυξη επιβλαβών οργανισμών, κυρίως του πράσινου σκουληκιού και για να επιτευχθεί η επιθυμητή πρωιμότητα των βαμβακοκαλλιεργειών.

3.2 Να αποφεύγεται η χημική επέμβαση, διότι αυτή την περίοδο αρχίζουν να εγκαθίστανται και αναπτύσσονται τα ωφέλιμα έντομα που παρασιτούν τους επιβλαβείς οργανισμούς (κυρίως πράσινο και ρόδινο σκουλήκι) του βαμβακιού.

3.3 Να παρακολουθούν κάθε 3-4 μέρες την βαμβακοκαλλιέργεια τους, προκειμένου να διαπιστώνουν τις πυκνότητες των πληθυσμών και τις ζημιές των εντόμων , ώστε να επεμβαίνουν όταν φτάσουν οι πληθυσμοί στα όρια επέμβασης, όπως παρακάτω:

3.3.1 Λύγκος: Κατώτερο όριο επέμβασης είναι τα 5 άτομα κατά μέσο όρο (κ.μ.ο.) ανά 100 φυτά.

 3.3.2 Τετράνυχος: Κατώτερο όριο επέμβασης είναι όταν οι πληθυσμοί του τετρανύχου αρχίζουν να προκαλούν φυλλόπτωση.

3.3.3 Αφίδες (Μελίγκρες): Κατώτερο όριο επέμβασης είναι η ύπαρξη είκοσι πέντε (25) ατόμων κ.μ.ο. ανά φύλλο σε δείγμα 100 φύλλων. Επεμβαίνουμε μόνο εάν οι πληθυσμοί παραμένουν υψηλοί για τουλάχιστον επτά (7) συνεχείς ημέρες.

3.3.4 Θρίπες: Κατώτερο όριο επέμβασης είναι 1-2 άτομα ανά φυτό με μόνιμα φύλλα, σε δείγμα 20-40 φυτών.

  1. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα(Φ.Π.)

4.1 Την περίοδο αυτή γενικά δεν συνιστάται καμία χημική επέμβαση.

 4.2 Δεν συνιστώνται επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά στις βαμβακοφυτείες, χωρίς έλεγχο της πυκνότητας των εντομολογικών εχθρών και τη διαπίστωση των παραπάνω ορίων επέμβασης. Διότι άστοχοι και άκαιροι ψεκασμοί, αποβαίνουν σε βάρος της εξέλιξης της καλλιέργειας, της παραγωγικότητας και οικονομικότητας αυτής, του περιβάλλοντος και τελικώς της ανθρώπινης υγείας.

4.3 Οι βαμβακοπαραγωγοί να ενημερώνουν για κάθε επικείμενο ψεκασμό τους μελισσοκόμους και να αποφεύγονται ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4.4 Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την επιλογή των επεμβάσεων, σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τον τρόπο και το χρόνο εφαρμογής τους στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς, που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

4.5 Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας, οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού &Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλ.22313-53172, 22313- 53170, καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών& Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο τηλέφωνο 2421066525.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων γιαØ την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4036/2012(ΦΕΚ 8ΑØ ) όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.  Τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά αναφέρονται στην Ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.Α.Α.Ø& Τροφίμων (http://www.minagric.gr) και από αυτά γίνεται η επιλογή προς χρήση.

 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ

Βιολόγος – Ιχθυολόγος

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*