Διακοπή κυκλοφορίας τμημάτων οδών Σόλωνος, Πλαταιών και Πηλίου

Σας ενημερώνο9υμε ότι στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας», πρόκειται να γίνει ασφαλτόστρωση περιμετρικά του κυκλικού κόμβου που κατασκευάστηκε στη συμβολή των οδών Σόλωνος-Πλαταιών-Πηλίου.

Για την υλοποίηση των εργασιών ασφαλτόστρωσης απαιτείται η διακοπή κυκλοφορίας από την Τρίτη 03/11/2020 ώρα 14:00 έως και την Τετάρτη 04/11/2020 ώρα 18:00.

Η εκτροπή της κυκλοφορίας θα γίνεται από τις παρακείμενες οδούς.

Παρακαλούμε όπως ρυθμίσετε την κυκλοφορία στις ανωτέρω οδούς.

Παρακαλούνται επίσης οι δημότες μας να δείξουν τη δέουσα κατανόηση, προκειμένου να γίνει εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης