Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων

Συγκαλείται σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 15η του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 2 : ΕΓΚΡΙΣΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Αμέσως μετά και ώρα 8:00 μμ συνέρχεται εκ νέου το Σώμα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 253/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ  ΠΕΡΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ, ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 180 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Θέμα 2 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2016

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 3 : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ  Κ.  ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ.

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 4 : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 5 : ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΚΑΤΩ ΚΑΡΑΛΗ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΡΟΔΩΝΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 6 : ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 7 : ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ , ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ,  ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 8 : ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 57 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ)».

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 9 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ  ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 10 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 11 : ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 4/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 12 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ    ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ           Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ”  Υ/3ΟΥ ΓΕΛ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ  ΛΑΜΙΑΣ ”  -ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 13 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 14 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΡΟΥΜΕΛΗΣ  ΓΙΑΤ Ο ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 15 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΠΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 16 : ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ”  ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 17 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 18 : ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Θέμα 19 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ & ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥΣ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 20 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ981 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Κ. ΡΕΒΕΝΙΑ ΛΑΜΙΑΣ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 21 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΡΟΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΝ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 22 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ – ΚΙΣΣΑΒΟΥ»  ΑΝΑΔΟΧΟΥ Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 23 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 24 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 25 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κλειτσάκης Αθανάσιος

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*