Ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Φθιώτιδας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειάς τους.

  1. Διαπιστώσεις

2.1 Την εποχή αυτή τα βαμβακόφυτα φέρουν καρύδια διαφόρων ηλικιών από τα οποία το 40-60% είναι ανοικτά στις πρώιμες καλλιέργειες, καθώς και άνθη στις όψιμες ποικιλίες και καλλιέργειες.

2.2 Οι συλλήψεις των ακμαίων του πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο φερομονικών παγίδων κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα κατά τις τελευταίες μετρήσεις με εξαίρεση τις περιοχές Γοργοπόταμος (τοποθ. Δέντρος), Κάτω Καλύβια Λαμίας (τοποθ. Σουλάκι), Αμούρι (τοποθ. Κουφόγια) Αμφίκλεια (τοποθ. Πόλογος), Δρυμαία (τοποθ. Δέντρα) και Έξαρχος (τοποθ. Τροχάλι) όπου οι συλλήψεις είναι αρκετά υψηλές.

Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν από τους γεωπόνους της Υπηρεσίας μας, έδειξαν μικρούς έως μηδενικούς πληθυσμούς προνύμφων πράσινου σκουληκού, σε άνθη και καρύδια.

2.3 Οι συλλήψεις των ακμαίων ρόδινου σκουληκιού κυμάνθηκαν γενικά σε χαμηλά επίπεδα.

Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι και οι δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν στις περιοχές που εμφανίζουν αυξημένη δραστηριότητα ακμαίων του ρόδινου σκουληκιού, δεν έδειξαν προσβολές στα άνθη και τα καρύδια.

2.4 Γενικά έχουν παρατηρηθεί ζημιές στις όψιμες και στις παραποτάμιες κυρίως βαμβακοκαλλιέργειες.

  1. Συστάσεις – Καλλιεργητικές πρακτικές

3.1 Πράσινο σκουλήκι – Ρόδινο σκουλήκι:

Γενικά, αυτή την εποχή δεν συστήνονται ψεκασμοί εναντίον του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, διότι οι πληθυσμοί των εντόμων αυτών ελέγχονται από τα ωφέλιμα έντομα και διότι οι προνύμφες τους δραστηριοποιούνται κυρίως στα νεαρά και τρυφερά καρποφόρα όργανα, από τα οποία δεν αναμένεται να ληφθεί παραγωγή.

Προκειμένου όμως οι βαμβακοκαλλιεργητές κυρίως των όψιμων καλλιεργειών, να έχουν σαφή εικόνα του κινδύνου προσβολής των καλλιεργειών τους από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, συστήνονται τα παρακάτω:

  • Συστήνεται να ελέγχουν με προσοχή τις βαμβακοκαλλιέργειές τους τακτικά, κάθε 2-3 ημέρες, για την ύπαρξη προνυμφών πράσινου και ρόδινου σκουληκιού και μόνο εάν διαπιστωθεί η παρουσία προνυμφών πράσινου σκουληκιού πάνω από 4 ζωντανές προνύμφες σε 100 τυχαία επιλεγμένα φυτά ή όταν βρεθούν 5-8 ζωντανές προνύμφες ρόδινου σκουληκιού στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο (2) εβδομάδων, τότε μόνο να προβαίνουν σε ψεκασμό με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο.
  • Συστήνεται να δοθεί περισσότερη προσοχή στις όψιμες καλλιέργειες, όπου η παρουσία τρυφερών βλαστικών οργάνων (άνθη και νεαρά καρύδια), ευνοεί την δραστηριότητα του πράσινου σκουληκιού.

Επίσης την εποχή αυτή συστήνεται αποφύλλωση με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτορρυθμιστικά σκευάσματα, όταν είναι ανοικτό το 60% των καυριών. Κατά την εφαρμογή, να ακολουθούνται πιστά και με σχολαστικότητα οι οδηγίε της ετικέτας του επιλεγμένου σκευάσματος, προκειμένου να είναι επιτυχής η αποφύλλωση (φυλλόπτωση). Κι αυτό διότι μη επιτυχής αποφύλλωση, έχει ως συνέπεια την ξήρανση των φύλλων χωρίς να πέφτουν από το φυτό, με συνέπεια κατά τη συγκομιδή, αυτά να τρίβονται και να κολλάνε στο σύσπορο βαμβάκι και δύσκολα να αποχωρίζονται στα καθαριστήρια ινών στο εκκοκκιστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Σε κάθε περίπτωση, να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία ρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.
  • Τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υ.Π.Α.Α. & Τροφίμων ( http://www.minagric.gr ) και από αυτά γίνεται η επιλογή προς χρήση.

 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ

Βιολόγος – Ιχθυολόγος Msc

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*