Ενημέρωση για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

Συνεδριάζει την 28η του μηνός Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:30 μμ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων με θεμάτων ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Θέμα 1 : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ & ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ.

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 2 : 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 3 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 924,00 ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ, ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 4 : ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ,ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ & ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 5 : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ κ. ΓΑΤΣΙΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 6 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 772,48 ΣΤΟΝ κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΤΡ. ,ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 7 : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 60% ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ,ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 8 : ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.2/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ,ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 9 : ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ,ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ,ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 10 : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 20,5 ΣΤΡ.ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 11 : ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 12 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΦΡΑΝΤΖΗ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 13 : ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ,ΣΤΗΝ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ.

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 14 : ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 15 : ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ,ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 16 : ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 17 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 18 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

 

Θέμα 19 : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 20 : ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2016

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ.ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 21 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ,ΓΙΑ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ», ΓΙΑ ΤΟ 2016

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 22 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 371/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 23 : ΠΕΡΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ Ι. ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 24 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ,ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 2015

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 25 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ,Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ,ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 2015

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 26 : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 27 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 28 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 29 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 23/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ,<<ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER>>

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 30 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ , ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2016

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 31 : ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 32 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ

Θέμα 33 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΕ Τ.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ

Θέμα 34 : ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2016 ,ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ

Θέμα 35 : ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΤΑ ΟΤ49Α & 67Α (ΑΡΘ.7 ΠΑΡ.6 ΤΟΥ Ν.4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014)

Εισηγητής : Ε.Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ.

Θέμα 36 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ TEKTONIKH ATEBE, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 37 : ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ <<ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ>>

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 38 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ , ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 39 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ,ΕΡΓΟΥ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΔ ΜΕΞΙΑΤΩΝ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 40 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ””

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 41 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΚ ΣΤΑΥΡΟΥ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 42 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΗΣ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 43 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ” ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 44 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 45 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 46 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 47 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΝΕΟΥ ΚΡΙΚΕΛΟΥ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 48 : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 49 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 50 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 51 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κλειτσάκης Αθανάσιος

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*