Ενημέρωση παραγωγών για τις μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές πρακτικές στο βαμβάκι

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας εξεδόθη το 5ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια.

 

1.Στόχοι

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, εκδίδει το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων προκειμένου να ενημερωθούν οι βαμβακοπαραγωγοί για τις απαραίτητες μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές πρακτικές.

 

  1. Διαπιστώσεις

2.1 Η συγκομιδή των βαμβακοκαλλιεργειών βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις πρωϊμότερες περιοχές έχει ολοκληρωθεί περίπου το 80% της συγκομιδής, ενώ στις οψιμότερες περίπου το 40%.

2.3 Την εποχή αυτή ο πληθυσμός του πράσινου σκουληκιού διαχειμάζει με την μορφή της νύμφης μέσα στο έδαφος σε βάθος 5 έως 10 εκατοστά και κάποιες φορές σε βάθος έως και 20 εκατοστά, ανάλογα με τον τύπο του εδάφους. Ο πληθυσμός του ρόδινου σκουληκιού διαχειμάζει με τη μορφή της ώριμης προνύμφης μέσα στα εναπομείναντα στο χωράφι καρύδια, στα βαμβακοστελέχη και στις ρωγμές του εδάφους.

Από αυτούς τους διαχειμάζοντες πληθυσμούς προέρχονται τα ακμαία

(πεταλούδες) των ανωτέρω εντόμων, που εμφανίζονται την άνοιξη και προσβάλουν μεταξύ των άλλων και την βαμβακοκαλλιέργεια.

Η πληθυσμιακή εξέλιξη των εντόμων και κατ’ επέκταση οι προκαλούμενες ζημιές στις βαμβακοφυτείες κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο, εξαρτώνται απόλυτα από τον πληθυσμό (αριθμό) των εντόμων που διαχειμάζουν σε αυτές. Όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός των εντόμων που διαχειμάζει, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα μεγάλης προσβολής από αυτά κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

 

  1. Συστάσεις

3.1 Μετά την συγκομιδή και λόγω:

  • των αυξημένων συλλήψεων ακμαίων (πεταλούδων) στο δίκτυο φερομονικών παγίδων που είχε εγκατασταθεί από την υπηρεσία μας σε περιοχές της Π.Ε. Φθιώτιδας και
  • των προσβολών που παρατηρήθηκαν από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι σε αρκετές περιοχές, οι παραγωγοί θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες επεμβάσεις οι οποίες θα προετοιμάσουν τα χωράφια τους κατάλληλα για την επόμενη χρονιά με την ελαχιστοποίηση του αριθμού των διαχειμαζόντων εντόμων του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.
  • Για τη δραστική μείωση του πληθυσμού του

πράσινου σκουληκιού που διαχειμάζει, συνιστάται να γίνει σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι (ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας) άροση του εδάφους, δηλαδή όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι, μετά τη στελεχοκοπή και σε βάθος 20 έως 25 εκατοστών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αναστροφή του εδάφους και η ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τη στελεχοκοπή υπολειμμάτων των  βαμβακοφύτων στο έδαφος με σκοπό:

  1. την άμεση καταστροφή των νυμφών.
  2. την έκθεση των νυμφών στις αντίξοες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες (πχ. υδατικός κορεσμός του εδάφους, σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες αυτού).
  3. τη μεταφορά των νυμφών σε βάθος 20 έως 25 εκατοστών και καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων, με επακόλουθο τη μηχανική αδυναμία εξόδου αυτών στην επιφάνεια του

εδάφους.

Υπενθυμίζεται, ότι η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητής, δισκοσβάρνα κ.α., αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου του πράσινου σκουληκιού.

  • Για τη δραστική μείωση του πληθυσμού του ρόδινου σκουληκιού που διαχειμάζει, συνιστάται να πραγματοποιείται στελεχοκοπή, ψιλοτεμαχισμός και θρυμματισμός των καρυδιών με στελεχοκόπτη/καταστροφέα και στη συνέχεια άροση ενσωμάτωσης, όπως και για το πράσινο σκουλήκι. Ιδιαίτερα δε με τον τύπο του οριζόντιου κυλίνδρου (καταστροφέας), θανατώνονται περισσότερες προνύμφες από ότι με τον περιστροφικό τύπο στελεχοκόπτη (κοινός στελεχοκόπτης).

Επισημαίνεται, ότι η ενδεχόμενη αύξηση του κόστους καλλιέργειας εξαιτίας των παραπάνω καλλιεργητικών πρακτικών, ισοσκελίζεται από τη μείωση του αριθμού των ψεκασμών με εντομοκτόνα, που θα απαιτηθούν κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Επιπλέον, προστατεύεται τόσο το περιβάλλον, όσο και η υγεία του ιδίου του καλλιεργητή.

 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φθιώτιδας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ

Βιολόγος – Ιχθυολόγος Msc

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*