Ενημέρωση του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας

Είναι γνωστό ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας ορίστηκε με το ΦΕΚ με αριθμό 127 της 9ης Μαρτίου 2016. Η παράδοση και παραλαβή από την απερχόμενη διοίκηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που έλαβε χώρα την 24η Μαρτίου 2016.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή:

1οΔεν παραδόθηκε ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο αρχείο με οποιοδήποτε λογιστικό, οικονομικό ή ταμειακό στοιχείο, που να αφορά στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, αρχεία που είναι απαραίτητα για την ομαλή, σωστή και με διαφάνεια εκτέλεση των διαδικασιών που απαιτούνται για την υποβολή του Απολογισμού 2015 και του Προϋπολογισμού 2016 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

2ο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, με ομόφωνη απόφασή του, προσέφυγε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προκειμένου να γίνουν εκ μέρους της όλες οι νόμιμες ενέργειες.

3ο Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας είναι δεσμευμένοι από προμηθευτές και το Διοικητικό Συμβούλιο δε γνωρίζει το ακριβές ύψος των χρεών που έχουν συσσωρευτεί κατά τις παλαιότερες χρήσεις.

4ο Λόγω χρεών δεν είναι δυνατή η έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

5ο Τα βιβλία Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας δεν έχουν υπογραφεί από τα μέλη της προηγούμενης διοίκησης.

6οΔεν παραδόθηκε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο το Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.

Με επιστολή που αποστείλαμε στο εποπτεύων Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αφού ενημερώσαμε τη φυσική του ηγεσία για όλα τα προαναφερόμενα αξεπέραστα προβλήματα, ζητήσαμε να προχωρήσει άμεσα ο διοικητικός, οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος της Π.Ε.Λ. ώστε να διοργανώσουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την επετειακή 50η περίοδο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας καθώς και το SΕΑJETSΡάλλυ Ακρόπολις 2016.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας

Γεώργιος Λάμπρου

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*