Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) σε συνεργασία με Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς φορείς της Φθιώτιδας πρόκειται να υλοποιήσει σειρά επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου «ΛΑΕΚ 1-49». Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 40 ωρών, το θεματικό τους αντικείμενο αφορά ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών και μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως αντικειμένου καθώς επίσης και άνεργοι υπό προϋποθέσεις.

Κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει ως εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα ήτοι 200 συνολικά

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:

  1. Για τους Ανέργους: Θα πρέπει κατά το έτος 2019 να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημερομίσθια.
  2. Για τους Εργαζόμενους: Θα πρέπει να απασχολούνται σε επιχειρήσεις με μέγιστο αριθμό εργαζομένων 49 άτομα

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως περιορισμός σε ότι αφορά τις ειδικότητες, το εκπαιδευτικό επίπεδο  ή την ηλικία των ενδιαφερομένων.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα θα πρέπει να συμπληρώσουν και στείλουν με email στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: inester@otenet.gr την επισυναπτόμενη αίτηση (είτε σε αρχείο word είτε σε pdf).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  καθημερινά 9:00- 16:00 με το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ στα τηλέφωνα: 2231051777, 2231037902

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 26/11/2020 στο inester@otenet.gr