Εργάτες καθαριότητας για την εμποροπανήγυρη θα προσλάβει ο Δήμος Μακρακώμης

Ο Δήμος Μακρακώμης ανακοίνωσε την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Οκτώβριο 2016, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου για την τις πρόσθετες επείγουσες ανάγκες που συνδέονται με τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου κατά την περίοδο της εμποροπανήγυρις του Οκτωβρίου στη Δ.Κ. Σπερχειάδας όπου υπάρχει μεγάλη προσέλευση επισκεπτών.

Πρόκειται για εργάτες ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, χωρίς ειδικά τυπικά προσόντα και με μέγιστο αριθμό 5 ημερομισθίων κατά άτομο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία  από 18 έως 65 ετών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία μας, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα πρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν.3584/2007
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  4. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
  5. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
  6. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  7. Φωτοαντίγραφο αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ,όπου ο ενδιαφερόμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, ήτοι από 14/10/2016 έως 18/10/2016, στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου – Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα, τηλέφωνο: 2236350210 και 2236350203).

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*