Ημερίδα για την τοπική αγροτική ανάπτυξη στα πλαίσια του νέου Προγράμματος LEADER

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας & ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Φθιώτιδας-Ευρυτανίας στην προσπάθεια υπεύθυνης πληροφόρησης και ενημέρωσης σχετικά με τις νέες εξελίξεις διοργανώνουν Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα:

«Τοπική Αγροτική Ανάπτυξη στα Πλαίσια του Νέου Προγράμματος LEADER 2014-2020. Εμπειρίες και Ευκαιρίες».

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (Α΄ κτίριο) την Δευτέρα 13/06/2016 και ώρα 19:00 μμ.

Ομιλητές θα είναι οι:

Δημήτρης Τσουκαλάς – Πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας με θέμα: «Τοπική Αυτοδιοίκηση & Αγροτική Ανάπτυξη στην Πράξη. Το Παράδειγμα της Ανάβρας Μαγνησίας»

Δρ. Μαριλένα Παπαγεωργίου – Εντεταλμένη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα: «Η Συμβολή της Αγροπεριβαλλοντικής Πολιτικής στην Τοπική Αγροτική Ανάπτυξη»

Λεωνίδας Ράπτης – Διευθυντής Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονιστής του Προγράμματος LEADER, Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε., με θέμα: «Χρηματοδοτικές Δυνατότητες Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων μέσω του νέου Προγράμματος LEADER 2014-2020»

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

19.00-19.30 Προσέλευση

19.30-19.35 Χαιρετισμός του Προέδρου του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Φθιώτιδας-Ευρυτανίας, Δρ. Κων/νος Μπαγινέτας, Γεωπόνος

19.35-19.40 Χαιρετισμός του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, κος Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος Ορχομενού

19.40 «Τοπική Αυτοδιοίκηση & Αγροτική Ανάπτυξη στην Πράξη. Το Παράδειγμα της Ανάβρας Μαγνησίας», κος Δημήτρης Τσουκαλάς, Πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας

20.15 «Η Συμβολή της Αγροπεριβαλλοντικής Πολιτικής στην Τοπική Αγροτική Ανάπτυξη», Δρ. Μαριλένα Παπαγεωργίου, Εντεταλμένη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

20.30 «Χρηματοδοτικές Δυνατότητες Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων μέσω του νέου Προγράμματος LEADER 2014-2020», κος Λεωνίδας Ράπτης, Διευθυντής Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονιστής του Προγράμματος LEADER, Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.

20.45 Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις κοινού.

Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο κος Ιωάννης Σάρρος

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η καινούρια πρωτοβουλία «Ο Καλλιεργητής στην Καρδιά της Ελλάδας»

 

Ανακοίνωση του Γεωπονικού Συλλόγου Φθιώτιδας

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και συμπολίτες,

Διανύουμε μια περίοδο όπου ο αγροτικός τομέας της χώρας δραστηριοποιείται σε ένα ευρωπαϊκό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται κυρίως ως αποτέλεσμα της έντονης ύφεσης που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει τις οικονομίες του συνόλου των χωρών της Νότιας Ευρώπης.

Ωστόσο, παρά τις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες που βιώνουμε, ο πρωτογενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία), συνεπικουρούμενος από τον γεωπονικό κλάδο, μπορεί και οφείλει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του και να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται, προκειμένου να συμβάλλει στη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και στην ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν από κοινού ο αγροτικός και γεωπονικός κλάδος είναι, από τη μια η επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που μαστίζουν την αγροτική παραγωγή και από την άλλη η αποτελεσματική χρήση των ρυθμίσεων και τα εργαλείων που έχουν θεσπιστεί, προκειμένου να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, μέσω του οποίου ο ελληνικός πρωτογενής τομέας να αποτελέσει ξανά τον βασικό συντελεστή της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οικονομίας και της κοινωνίας της περιοχής μας, μα και πιο συγκεκριμένα της Στερεάς Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα και στην αγροτική οικονομία των Δήμων της Περιφέρειάς μας μπορεί να είναι το μέσο για την αύξηση της ευμάρειας μέσω της επιδίωξης της οικονομικής ανάπτυξης, με ταυτόχρονο σεβασμό προς την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, αποτελεί αδήριτη απαίτηση, πλέον, μέσα από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να αναλυθούν σε βάθος οι δυνατότητες αλλά και να αναδειχθούν οι ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στην προσπάθεια αυτή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Φθιώτιδας-Ευρυτανίας, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα της περιοχής μας, διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας και τον Πρόεδρό της Λουκά Υπερήφανο, μια σχετική ενημερωτική Ημερίδα που θα επικεντρώνεται στο θέμα της «Τοπικής Αγροτικής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος LEADER 2014-2020» (Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020), προκειμένου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του, να συνδράμει ενεργά και ουσιαστικά στην επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας και στη στήριξη των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτή, σε όλα τα επίπεδα της περιοχής μας.

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD-Community Led Local Development), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, που δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν:

  • να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης,
  • να «καινοτομήσουν», όχι αποκλειστικά σε όρους τεχνολογικούς, αλλά κυρίως σε όρους αντιμετώπισης των τοπικών προβλημάτων και
  • να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

Σκοπός του είναι να ενισχυθούν «νέες και πιο καινοτόμες» προσεγγίσεις με βάση τα καινούργια αναπτυξιακά δεδομένα και εργαλεία (όπως τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο, κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων, διασύνδεση αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον), αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών της περιφέρειας.

Οι κύριοι στόχοι αυτού του Μέτρου είναι:

  • Να ενθαρρύνει τις τοπικές κοινότητες να αναπτύξουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις από τη βάση σε περιστάσεις όπου υπάρχει ανάγκη απόκρισης σε εδαφικές και τοπικές προκλήσεις που απαιτούν δομικές αλλαγές.
  • Να ενισχύσει τη συλλογικότητα της κοινότητας και να τονώσει την καινοτομία (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας), την επιχειρηματικότητα και την ικανότητα δράσης για αλλαγές μέσω της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης και ανακάλυψης ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων στο εσωτερικό κοινοτήτων και περιοχών.
  • Να προωθήσει την κοινωνική ιδιοκτησία μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής εντός κοινοτήτων και να αναπτύξει το αίσθημα συμμετοχής και ιδιοκτησίας.
  • Να υποβοηθήσει την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση παρέχοντας ένα δρόμο για τις τοπικές κοινότητες προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως στην αποτελεσματική υλοποίηση των σχεδιαζόμενων πολιτικών σε όλες τις περιοχές.

Με αφορμή, λοιπόν, την παραπάνω εκδήλωση, καθώς και τη συγκρότηση του νέου ΔΣ του Συλλόγου, καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους Γεωπόνους και μη, να αφιερώσουν λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους, να παραβρεθούν και συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, τους συμμετέχοντες ομιλητές, τους χορηγούς και όλους όσους βοήθησαν ενεργά στην προετοιμασία της ημερίδας.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε, για την ενημέρωσή σας, και το σχετικό πρόγραμμα της Ημερίδας και των προσκεκλημένων ομιλητών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή περαιτέρω διευκρίνιση.

Με τιμή

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

                 Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

        Δρ. Κων/νος Μπαγινέτας           Αλέξανδρος Σαΐτης

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*