Θέση παιδιάτρου για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαμιέων

Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού, ειδικότητας παιδιάτρου, για την κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής και μέχρι την 30η Ιουλίου 2017, ανακοινώνει ο Δήμος Λαμιέων.

Το έργο του θα είναι η συχνή παρακολούθηση της σωματικής υγείας των βρεφών και των νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου με επίσκεψη του παιδιάτρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ή συχνότερα εφόσον αυτό επιβάλλεται, για λόγους ουσιαστικής άσκησης του ιατρικού ελέγχου. Η τήρηση στο κάθε τμήμα ατομικού φακέλου για κάθε νήπιο και η καταγραφή σ΄ αυτόν όλων των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων και παρατηρήσεων. Η τήρηση σε κάθε σταθμό φαρμακείου με τα απαραίτητα φάρμακα και ο έλεγχος για την καλή κατάσταση αυτού και των περιεχομένων του σε τακτά διαστήματα. Η υπόδειξη των κατάλληλων μέτρων για την προφύλαξη των παιδιών από λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες καθώς και η αγωγή υγείας σε συνεργασία με το προσωπικό και τους γονείς. Ο έλεγχος της υγιεινής και της ασφάλειας των χώρων των παιδικών σταθμών και ο καθορισμός σε συνεργασία με την υπεύθυνη έκαστου σταθμού του είδους, της ποσότητας και της ποιότητας του ημερήσιου διαιτολογίου των παιδιών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αμοιβής για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών παιδιάτρου στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Λαμιέων υπολογίζεται στις 4.500 ευρώ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  • Ειδικότητα Παιδιάτρου,
  • Άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος του Παιδιάτρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους τη Δευτέρα 10/10/2016 και ώρα 12.00 στο γραφείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, στο Δημοτικό Κατάστημα (Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού) και συγκεκριμένα ενώπιον της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης κ.Π. Βάρσου και της Προϊσταμένης του Τμήματος Παιδικής Μέριμνας κ.Α. Τσιαχρή. Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών θα ακολουθήσει, παρουσία των ενδιαφερομένων, η αποσφράγιση αυτών.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*