Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας: Κανονικά όλες οι ιατρικές πράξεις λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας

Κύριοι-ες Συνάδελφοι.

  Σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και οι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια στις 09-11-2020 με θέμα τη διαχείριση της πανδημίας στη χώρα μας.

Στα πλαίσια της συζήτησης ο Υπουργός ζήτησε από τους Ιατρικούς Συλλόγους τη συνδρομή τους στη στήριξη και στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας διατυπώνοντας πρόταση συνεργασίας για ιδιώτες συναδέλφους.

Η πρόταση του Υπουργού Υγείας όπως κατατέθηκε σας κοινοποιείται ως συννημένο έγγραφο προς ενημέρωσή σας.

Β. Επίσης κατόπιν πολλών ερωτημάτων από συναδέλφους σχετικά με το τι είδους ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις μπορούν να παρέχουν και να πραγματοποιούν στα ιατρεία τους, καθώς και για το αν κάποιες απαγορεύεται να εκτελούνται (π.χ. αισθητικής φύσης), σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία διάκριση και απαγόρευση από πλευράς Υπουργείου στον τομέα αυτόν.

Κατά συνέπεια όλοι οι συνάδελφοι με αίσθημα ατομικής ευθύνης και λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα προστασίας τόσο για τους ίδιους όσο και τους ασθενείς τους, αλλά και το προσωπικό του ιατρείου μπορούν να πραγματοποιούν το σύνολο των ιατρικών πράξεων που θεωρούν απαραίτητες να γίνουν όπως έκαναν και στο παρελθόν.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΖΓΟΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ