ΙΣΤ’ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ξε­κί­νη­σαν την Δευτέρα 19 Σεπτεμ­βρί­ου οι ερ­γα­σί­ες του ΙΣΤ’ Πα­νελ­λη­νί­ου Λει­τουρ­γι­κού Συμ­πο­σί­ου Στε­λε­χών Ιε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων, το ο­ποίο δι­ορ­γα­νώ­νει η Ιε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος στο Πνευματικό – Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, με τη συμμετοχή 80 εκπροσώπων από 67 Ιερές Μητροπόλεις. Γε­νι­κό θέ­μα του Συμ­πο­σί­ου, το οποίο έχει θέ­σει υπό την αι­γί­δα του ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών  και Πά­σης Ελλάδος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος, εί­ναι: 

«ΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

Κατά την προσφώνηση του  ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-λίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, φιλοξενών το Συμπόσιο, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής: «Επειδή τα πάντα στη ζωή μας, τις προθέσεις μας, τις επιθυμίες μας, τούς πόθους καί τα ενεργήματα μας κατευθύνει η Πρόνοια του Θεού, πιστεύω, ότι ουχί τυχαία ορίστηκε ως τόπος του 16ου Λειτουργικού Συμποσίου η Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, καθότι το θέμα του Συμποσίου «Το Αγιολόγιον της Εκκλησίας» θα ανα­λυ­θεί και θα μελετηθεί σε ένα τόπο πολλών Αγίων των οποίων ο πάντιμος χορός, αρχής γενομένης από τον ιδρυτή της Εκκλησίας της Υπάτης Άγιο Απόστολο Ηρωδίωνα καταλήγει εις τον προ δεκαετίας συνταράξαντα το Πανελλήνιον με την λάμψη της φιλελεήμονος Αγιότητός του Όσιο Γέροντα Βησσαρίωνα, τον αδελφό της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, του οποίου το άφθαρτο και ευωδιάζον σκήνωμα, ως σημείο του Ουρανού, κατά την δήλωση της Ιεράς Συνόδου, κηρύττει την δύναμιν και αξία της Αγιότητος».

SIMPOSIO 5

Στη συνέχεια  αναγνώσθη το μήνυμα  του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Α­θη­νών  και Πά­σης Ελλάδος κ. Ιε­ρωνύμου.

 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Και­σα­ρι­α­νής, Βύ­ρω­νος κα Υ­μητ­τού κ. Δα­νιήλ, Πρόε­δρος της Ορ­γα­νω­τι­κής Ε­πι­τρο­πής,  κηρύσσων την έναρξη ετόνισε ότι: «..στο παρόν Λειτουργικό Συμπόσιο θα εξετασθεί η θέση των Αγίων στην Εκκλησία, η σχέση των πιστών μαζί τους, τα χαρακτηριστικά της Αγιότητος, τρόπος τιμής των Αγίων και τα κριτήρια εντάξεως τους στο Αγιολόγιο. Κατακλείοντας ανέγνωσε την απόφαση της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου για την τιμή των Αγίων. Χαρακτηριστικά ανέφερε : «τιμν καί μεγαλύνειν διδάχθημεν πρτον μέν τήν κυρίως καί ληθς Θεοτόκον, τήν νωτέραν πασν τν πουρανίων δυνάμεων, τάς τε γίας καί γγελικάς δυνάμεις, τούς τε μακαρίους καί πανευφήμους ποστόλους, προφήτας τε, τούς νδόξους καί τούς καλλινίκους καί πέρ Χριστο θλήσαντες μάρτυρας καί τούς γίους καί θεοφόρους διδασκάλους καί πάντας τούς σίους νδρας, καί ξαιτεσθαι τάς τούτων πρεσβείας, ς δυναμένας μς οκεισαι τ παμβασιλε τν λων Θε, φυλάττοντας δηλαδή τάς ατο ντολάς καί ναρέτως βιον προαιρουμένους τι γε μήν σπαζόμεθα καί τόν τύπον το τιμίου καί ζωοποιο σταυρο και τά για λείψανα τν γίων, καί τάς γίας καί σεπτάς εκόνας ποδεχόμεθα καί σπαζόμεθα καί περιπτυσσόμεθα, κατά τήν ρχήθεν παράδοσιν τς γίας το Θεο Καθολικς κκλησίας».

SIMPOSIO 4

 Κατά την τέλεση του Αγιασμού της ενάρξεως παρέστησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ, Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος. Επίσης παρέστησαν βουλευτές του Νομού Φθιώτιδος κ. Αθανάσιος Μιχελής, κ. Απόστολος Καραναστάσης,κ. Ιωάννης Σαρακιώτης,κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδος κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, ο Δήμαρχος Λαμιέων καί Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Δήμαρχοι Λοκρών κ. Νικόλαος Λιόλιος, Μακρακώμης –Σπερχειάδος  κ. Ευθύμιος Παπαευθυμίου καί Στυλίδος κ. Απόστολος Γκλέτσος. Ο Ενδοξότατος  Διοικητής του ΚΕΥΠ Ταξίαρχος Ελευθέριος Παπαδόπουλος με αξιωματικούς του Στρατού, ο Γενικός Περιφερειακός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδος  της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος Ανδρέας Αποστολόπουλος  και πλήθος ακαδημαϊκών και πιστών της πόλεως.

SIMPOSIO 3

SIMPOSIO 2

Στη συνέχεια έλα­βε χώ­ρα η πρώτη Συ­νε­δρί­α με προ­ε­δρεύ­ον­τα τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Νικόλαο.

Η πρώ­τη Ει­σή­γη­ση είχε ως θέ­μα : «Η έννοια του «Αγίου» στη βιβλική θεολογία . Ο ειση­γητής Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης, ο ο­ποίος πα­ρου­σί­α­σε πτυ­χές του θέματος, τό­νι­σε μεταξύ άλλων τα εξής: «Με τη σάρκωση του Λόγου η Κ. Διαθήκη από τη μια αφομοίωσε τον περί Αγιότητας πλούτο της Π. Διαθήκης κι από την άλλη προχώρησε, προσδιόρισε και αποκρυστάλλωσε περισσότερο το θέμα του Αγιασμού του κόσμου, με αποκορύφωμα τη θυσία-αυτοπροσφορά στον Θεό και στον κόσμο του σαρκωθέντος Λόγου, πράξη που θυμόμαστε στη Θεία Λειτουργία».

Ο δεύτερος εισηγητής Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας, Ομότιμος Καθηγητής του  Πανεπιστημίου Αθηνών, ανέπτυξε το θέμα : «Οι προ νόμου Πατέρες» :το Αγιολόγιον της Π.Δ.».  Ο Σεβασμιώτατος ανέφερε ότι: «….. για να πετύχουμε την αγιότητα μας πρέπει: α) Να είμαστε δίκαιοι προς όλους τους ανθρώπους· β) να αγαπάμε όλους  και γ) να είμαστε πρόθυμοι να πράττουμε ό,τι θέλει Θεός («τοιμον εναι το πορεύεσθαι μετά Κυρίου το Θεο σου», στίχ. 8). ».

SIMPOSIO 1

Η τρίτη  Εισή­γη­ση είχε ως θέ­μα: «Οι «Χοροί» των Αγίων». Ο Εισηγητής, Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Κουμαριανός, Λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με­ τη δι­α­τύ­πω­ση εμ­πε­ρι­στα­τω­μέ­νων θεολογι­κών θέ­σε­ων ε­τό­νι­σε ότι: «Σε όλους τους Αγίους η Εκκλησία βλέπει το πρότυπο του αληθινού χριστιανού, στον αποίον φανερώνονται με ποικίλους και θαυμαστούς τρόπους τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος».

Η τέταρτη Εισήγηση είχε ως θέμα: «Αναγνώριση Αγίων και Αγιοκατάταξη στην Εκκλησία». Ο Εισηγητής, κ. Παναγιώτης Υφαντής,  Αναπληρωτής Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε τα εξής: «Με γνώμονα τις εμπειρικές παραδοχές της βιβλικής εμπειρίας επιχειρείται μια ιστορική και περιγραφική παρουσίαση του θέματος που φωτίζει τη σημασία της συλλογικής συνείδησης του εκκλησιαστικού πληρώματος, τον ρόλο της επίσημης εκκλησιαστικής αρχής, αλλά και τις παρεκκλίσεις ή αμφιλεγόμενες επιδράσεις που διαμορφώνουν τη τρέχουσα θεωρία και πράξη της ανακήρυξης που ακολουθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Επιπλέον, επιδιώκεται η κριτική προσέγγιση των θεολογικών, πνευματικών και εντέλει εκκλησιολογικών κριτηρίων που δεσπόζουν ή απουσιάζουν στην ανακήρυξη αγίων και η ανάδειξη της σημασίας τους για την ίδια την βιβλική πιστότητα, την ταυτότητα και αποστολή της Εκκλησίας και την αγιότητα κάθε μέλους της»

SIMPOSIO 6

Η πρώτη συ­νε­δρια­κή η­μέ­ρα έκλει­σε με γόνιμη συζήτηση στα αναπτυχθέντα θέματα. Στη συ­νέ­χεια πα­ρα­τέ­θη­κε α­πό την  Ιε­ρά Μη­τρό­πο­λη μας δείπνο προς τι­μήν των Ειση­γη­τών και Συ­νέ­δρων. Ακολούθησε το μικρό απόδειπνο το οποίο εψάλει στο Ιερό παρεκκλήσιο του Αγίου Εφραίμ στο Πνευματικό – Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως και οι εκ­πρό­σω­ποι των Ιε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων ανα­χώ­ρη­σαν για τούς τόπους διαμονής των.

Πηγή: imfth.gr

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*