Λήξη του Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου

Συ­νε­χί­σθη­καν την Τετάρτη 21 Σεπτεμ­βρί­ου οι ερ­γα­σί­ες του ΙΣΤ’ Πα­νελ­λη­νί­ου Λει­τουρ­γι­κού Συμ­πο­σί­ου Στε­λε­χών Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων, το ο­ποί­ο δι­ορ­γα­νώ­νει η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος. Οι εργασίες του Συμποσίου φιλοξενούνται στους χώρους του Πνευματικού καί Διοικητικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Γενικό θέμα του Συμποσίου, το οποίο έχει θέσει υπό την αιγίδα του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, είναι: 

« ΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ »

     Η πέμ­πτη συ­νε­δρί­α πραγματοποιήθηκε με προ­ε­δρεύ­ον­τα τον Ελλογιμώτατο κ. Παναγιώτη Σκαλτσή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά την σημερινή συνεδρία παρέστη και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος.

          Η πρώ­τη Ει­σή­γη­ση εί­χε ως θέ­μα : «Αγιολόγιο καί ποιμαντική πράξη της Εκκλησίας». Ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο ο­ποί­ος πα­ρου­σί­α­σε πτυ­χές του θέ­μα­τός του, επεσήμανε τα ε­ξής: «…οι άγιοι συνδέονται με το πρόσωπο του Χριστού και το Ευαγγέλιό Του. Γι’ αυτό  πρέπει να αποφεύ­γεται η ενδε­χό­μενη ασυμφωνία των αγιολο­γικών διηγήσεων με το ευ­αγ­­γε­λικό και αποστολικό κήρυγμα καθώς και η αυτονόμηση και υπερτο­νισμός ορισμένων αμφισβητούμενων πλευρών της ζωής των αγίων και απο­σιώπησης άλλων πιο σημαντικών….». Επίσης ο ομιλητής τόνισε  την εκκλη­σιο­λογική θεώρηση της αγιότητας και την ευρύτητα των σωστικών οδών που φανερώνει την ποικιλία των χαρισμάτων των μελών της Εκκλησίας. Συμπερασματικά οι Βίοι των αγίων αποτελούν θαυμαστά πα­ραδείγματα για το πώς μπορεί κάποιος να φθάσει στην αγιότητα και α­πο­τε­λούν άριστο μέσο παιδαγωγίας στα χέρια έμπειρων ποιμένων».

Ο δεύ­τε­ρος ει­ση­γη­τής Ελλογιμώτατος κ. Αθανάσιος Βουρλής, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών α­νέ­πτυ­ξε το θέ­μα: «Υμνολογικά θέματα στην τιμή των Αγίων». Ο ο­μι­λη­τής με γλα­φυ­ρό­τη­τα έκανε λόγο, για τα εξής: «…Στην υμνογραφία των Αγίων έχουν συνυφανθεί όλα τα υμνογραφικά είδη μέ όλα τα ηχοχρώματα του Βυζαντινού εκκλησιαστικού μέλους καί των μελικών ειδών του (σύντομα –αργοσύντομα –αργά)…. Η πληθωρική παραγωγή Ακολουθιών προς τιμήν των Νεομαρτύρων καί νεοφανών Αγίων καί ο πλουτισμός τους με διάφορα υμνογραφικά είδη (Εγκώμια – ευλογητάρια – οκτάηχους εβδομαδιαίους κανόνες – Οίκους – Χαιρετισμούς – Μεγαλυνάρια δημιουργούν κάποιους προβληματισμούς, αλλά ο ποιμαντικός καί σωτηριολογικός τελευταίος λόγος ανήκει για το θέμα αυτό στην Εκκλησία. Η Ορθόδοξη υμνογραφία δεν θα στερέψει, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία λούζεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος καί συνεχώς θα παρουσιάζει νέους Αγίους ως φίλους Χριστού καί ως αγιασμένους αδελφούς του απολυτρω-τικού έργου του. »

      Η τρί­τη και τε­λευ­ταί­α συ­νε­δρια­κή η­μέ­ρα έ­κλει­σε με την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος καί Υμηττού κ. Δανιήλ, Προέδρου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως καί την διεξαγωγή γενικής συζητήσεως επί των αναπτυχθέντων θεμάτων καθώς καί τήν ανάγνωση των τελικών συμπερασμάτων από τον Σεβασμιώτατο Πρόεδρο.

      Λίγο πριν την ολοκλήρωση των εργασιών ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, συνεχάρη τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο αυτής Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καισαριανής Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, για την επιτυχία του Τριήμερου Λειτουργικού συμποσίου λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το τριήμερο αυτό μας χάρισε πολλές πνευματικές χαρές και σας συγχαίρω Άγιε Πρόεδρε εσάς, τα μέλη της Επιτροπής και όλους του εισηγητάς διότι ορθοτομήσατε λόγον αληθείας στην Εκκλησιολογική και Ορθόδοξο βάση της Θεολογίας.

          Αμέσως μετά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανής κ. Δανιήλ με εγκάρδιες ευχές και λόγια αγάπης ευχαρίστησε τον Σεβασμίωτατο Ποιμενάρχη μας και τους συνεργάτες του, για την Αβραμιαία φιλοξενία και την άψογη συνεργασία ως προς την διοργάνωση και διεξαγωγή του Τριήμερου Συμποσίου.

 Τέλος αφού εψάλει δοξολογικός ύμνος στον Τριαδικό Θεό,  ο­λο­κλη­ρώ­θη­καν ε­πι­τυ­χώς οι ερ­γα­σί­ες του Συμ­πο­σί­ου.

          Στη συ­νέ­χεια πα­ρα­τέ­θη­κε α­πό την φι­λο­ξε­νού­σα Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Φθιώτιδος α­πο­χαι­ρε­τι­στή­ριο γεύ­μα προς τι­μήν των ει­ση­γη­τών και συ­νέ­δρων, δι­α­νε­μή­θη­καν τα σχε­τι­κά α­να­μνη­στι­κά και οι εκ­πρό­σω­ποι των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων α­νε­χώ­ρη­σαν για τον προορισμό τους.

          Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν όλα τα τοπικά μέσα ενημερώσεως, τόσο οι δύο τοπικοί μας τηλεοπτικοί σταθμοί, όσο και ραδιοφωνικοί σταθμοί και εφημερίδες της περιοχής μας, τα οποία πραγματοποίησαν εκτενή ρεπορτάζ, γεγονός το οποίο δηλώνει την σημαντικότητα του συνεδρίου αυτού για όλους. 

symposio-3

symposio-1

symposio-2

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*