Ομιλία Γ. Κοτρωνιά στη Βουλή για Σ/Ν Υπουργείου Δικαιοσύνης

     O Βουλευτής Γεώργιος Κοτρωνιάς μίλησε σήμερα, στην ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για το Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, Κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τροποποιήσεις του ν.3663/2008 (Α΄ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις»  και τόνισε τα εξής :

«………Με το Σχέδιο Νόμου εξασφαλίζεται ότι οι ανήλικοι, δηλαδή άτομα κάτω των 18 ετών, που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών θα είναι ικανοί να κατανοούν και να παρακολουθούν τις εν λόγω διαδικασίες και να ασκούν τα δικαιώματά τους. Γι’ αυτό προβλέπεται η ατομική αξιολόγηση των ανήλικων από την υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής και η σύνταξη έκθεσης αναφορικά με την προσωπικότητά το οικονομικό κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον καθώς και την σωματική και διανοητική κατάσταση του ανήλικου.

……….Με την ενσωμάτωση της οδηγίας 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιχειρείται η καταπολέμηση, μέσω του Ποινικού Κώδικα, κάθε απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

………Η Οδηγία επιδιώκει να ενισχύσει την ποινική προστασία των Ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων έναντι απάτης, υπεξαίρεσης, δωροδοκίας, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα κράτη μέλη θα έχουν εναρμονισμένες αποτελεσματικές και αναλογικές διατάξεις. Με την εξομοίωση της ποινικής προστασίας της περιουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την προστασία της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου τυποποιούνται ως ποινικά αδικήματα η διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον Φ.Π.Α. και οι πράξεις υποβολής ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή παρασιωπήσεις πληροφοριών παράνομης λήψης και παρακράτησης επιχορηγήσεων και παροχών που έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση Εσόδων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πόρους που προορίζονται για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών της Ένωσης και την βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής και της έρευνας.

     Με την ενσωμάτωση της οδηγίας 2017/541 επιζητείται η διευθέτηση συναφών ζητημάτων που άπτονται της καταπολέμησης της τρομοκρατία,  αφού μέσα από τις προωθούμενες ρυθμίσεις διασφαλίζεται η καλύτερη ποινική προστασία κατά της τρομοκρατίας με την αναμενόμενη προληπτική επίδραση των θεσπιζόμενων γενικών κανόνων.

 Έτσι με την τυποποίηση ως ποινικών αδικημάτων της οργάνωσης ή της με οποιοδήποτε τρόπο διευκόλυνσης ταξιδιών με σκοπό την τρομοκρατία, καθώς και της κλοπής, εκβίασης και πλαστογραφίας που σχετίζονται με τρομοκρατική δραστηριότητα και άλλες ειδικές διατάξεις για την διεθνή συνεργασία και την πρόσβαση, συγκέντρωση και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία, δημιουργείται ένα κοινό πλέγμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της τρομοκρατίας ενώ λαμβάνεται ειδική πρόνοια για τα θύματα της τρομοκρατίας, καθώς προβλέπεται η παροχή κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης σε αυτά, αμέσως μετά την τρομοκρατική επίθεση και για όσο διάστημα είναι απαραίτητο.

Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/1919 διασφαλίζεται η παροχή συνδρομής συνηγόρου σε οικονομικά αδύναμους που έχουν την ιδιότητα του υπόπτου του κατηγορουμένου ή του παρισταμενου προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών καθώς και αν έχουν την ιδιότητα του εκζητούμενου στο πλαίσιο διαδικασιών εκτέλεσης Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Δηλαδή προβλέπονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις διορισμού δικηγόρου ή συνηγόρου νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού εμπορικού και ποινικού χαρακτήρα και καθορίζονται τα κριτήρια παροχής νομικής βοήθειας στους δικαιούχους.

…….Επί της αρχής λοιπόν πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο βελτιώνει και εναρμονίζει ευαίσθητες ποινικές λειτουργίες του Ελληνικού συστήματος με εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργίες που κατατείνουν στην καλύτερη προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία του κοινωνικού συνόλου από την τρομοκρατία και στην διακρατική συνεργασία, ομογενοποιώντας τους κανόνες απόδοση της δικαιοσύνης .

Είναι ένα θετικό νομοσχέδιο και γι’ αυτό είμαι βέβαιος ότι πρέπει επί της αρχής να τύχει της ψήφου όλων των συναδέλφων ».

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*