Πρωτόκολλο συνεργασίας Περιφέρειας με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14.00 στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης θα υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

Η εν λόγω συνεργασία εστιάζει:

  • Στην από κοινού υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων και έργων τοπικής ανάπτυξης κοινού ενδιαφέροντος.
  • Στην παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικής Υποστήριξης για τον Προγραμματισμό των μελλοντικών δράσεων των φορέων της αυτοδιοίκησης και την Ωρίμανση των έργων που αναλαμβάνουν.
  • Στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται από  ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, σε τομείς της οικονομίας που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και καινοτομία.
  • Στην από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Εκστρατειών
  • Στην υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον και ο τουρισμός.
  • Στην ενίσχυση του τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας μέσα από την πρόσβαση του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας σε Ερευνητικά Ινστιτούτα και σε state of the art εργαστήρια.
  • Στην ουσιαστική υποβοήθηση της εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας καθώς και της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης.
  •          Στη δημιουργία νέων ευκαιριών για νέα επιχειρηματικότητα, νέα προϊόντα και συνεργασίες.
  •        Στην αναχαίτιση της διαρροής επιστημόνων (brain-drain) από την Περιφέρεια στο εξωτερικό μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων και αντίστοιχη μείωση της ανεργίας

·        Στην ενίσχυση των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας μέσα από την εκπαίδευση των νέων επιστημόνων σε προηγμένες τεχν

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*