Πρόσκληση ΙΝΕ Στερεάς σε παρουσίαση Πρότασης για τη Μετάβαση της Ελληνικής Οικονομίας σε ένα Νέο Βιώσιμο & Δίκαιο Υπόδειγμα Ανάπτυξης

Το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝ.Ε) σε συνεργασία με το ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ σας προσκαλούν στην Παρουσίαση μιας Εναλλακτικής (της Έκθεσης Πισσαρίδη) Πρότασης για τη Μετάβαση της Ελληνικής Οικονομίας σε ένα Νέο Βιώσιμο & Δίκαιο Υπόδειγμα Ανάπτυξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση η προεγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_JlxXeHlISP-reblEOKAJUA