«Πρόσκληση 3ης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 23η του μηνός Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή  ΜΗ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 4o ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2016

Θέμα 3ο: ΈΓΚΡΙΣΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2 ΑΓΟΝΩΝ ΦΑΝ. ΠΛΕΙΟΔ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Δ. Χ. ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΥΑΣ Τ.Κ. ΡΟΔΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

Θέμα 4ο: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα 5ο: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΣ ΑΡΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 19.171/27-7-2016 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

Θέμα 6ο: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 583/13-12-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Η ΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Θέμα 7ο: ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΟΣΟΥ 10.000,00€ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΕΚΟ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Θέμα 8ο: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 10/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε ΠΕΡΙ  ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 622/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*