Σε δημοπράτηση η ανακατασκευή της παραλιακής Αγίου Κωνσταντίνου

Σε δημοπράτηση είναι και επίσημα το έργο θα την ανακατασκευή του παράπλευρου δικτύου του αυτοκινητόδρομου Αθήνας-Θεσσαλονίκης στην περιοχή της παραλιακής οδού του Αγίου Κωνσταντίνου.

Φορέας Υλοποίησης είναι το Υπουργείο Υποδομών και το κόστος του έργου είναι 8.600.000 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ). Η ημέρα δημοπράτησης είναι στις 12 Ιουλίου 2016.

Η προθεσμία υλοποίησης του έργου είναι 15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αν υπολογιστικά τα έργα ξεκινήσουν στις αρχές του 2017 τότε την Άνοιξη του 2018 θα έχουμε πλήρη ολοκλήρωση.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες με πτυχίο 4ης τάξης (για έργα οδοποιϊας). Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από το ΠΔΕ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελούν τα έργα κατασκευής για την ανακατασκευή της παραλιακής οδού Αγ. Κωνσταντίνου (Ν.Ε.Ο.1) από Ι.Κ. με οδό της Κ.Δ. 45 έως Ι.Κ. με κλάδο 1 Α.Κ. Λατομείου, η σήμανση και ο ηλεκτροφωτισμός του Ι.Κ. Λογγού και η επαναδιαμόρφωση του Ι.Κ. εισόδου Καμμένων Βούρλων, σύμφωνα με μελέτες που θα εκπονήσει ο
Ανάδοχος και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών, όπως χωματουργικές εργασίες, κατασκευή των υπολειπομένων τεχνικών έργων (οχετών, τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων κλπ), εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης), ασφάλισης, ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης και αποστράγγισης, καθαρισμός, εργασίες φύτευσης-άρδευσης καθώς και σύνταξη μελετών λιμενικών έργων και συνοδών μελετών.

Η χάραξη της υπό μελέτης οδού βασίζεται οριζοντιογραφικά στην υφιστάμενη οδό και προσαρμόζεται στο αστικό περιβάλλον με χρήση ηπιότερων γεωμετρικών στοιχείων (μηκοτομή, επικλίσεις) χωρίς να αποκόπτει τον αστικό ιστό από το θαλάσσιο μέτωπο.

ypodomes.gr

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*