Συμμετέχοντες πωλητές στις Λαϊκές Αγορέςά της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2020

Ο Δήμος Λαμιέων σε εφαρμογή της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4484/Β/20) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», δημοσιοποιεί πίνακες με τη συμμετοχή του 65% των θέσεων των πωλητών και υποχρεωτική την τήρηση απόστασης τριών μέτρων μεταξύ των πάγκων.

Οι συμμετέχοντες στις λαϊκές της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2020:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΜΠΤΗ 5 11 2020

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΜΠΤΗ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 5 11 2020