Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

Σε δημόσια συνεδρίαση συγκαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 12η του μηνός Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ  1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ-ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΜΕΛΕΤΗΣ 73.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

Θέμα 3ο: ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 28-06-2016 ΕΝΣΤΑΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 34799/28-06-2016) ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 24-06-2016 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Δ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ»

Θέμα 4ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Θέμα 5ο: AΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΜΟΙΒΗΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Θέμα 6ο: ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ PLAS-  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θέμα 7ο: ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ REDECON  A.E.

Θέμα 8ο: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Σ.Α.Τ.Α. ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Θέμα 9ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΟ ΑΓΟΝΩΝ ΦΑΝΕΡΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 55,74 ΣΤΡ. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ» ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ

Θέμα 10ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :« ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 63.000,00 EURO ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Θέμα 11ο: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Ρούλιας

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*