Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λαμιέων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 22η του μηνός Ιουλίου2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξηςσύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Τα θέματα τηε ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  (6η) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα 3ο:  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ   ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ-ΑΣΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙ Α  ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

Θέμα 4ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 35.000,00€

Θέμα 5ο: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:    «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΡΟΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.392,00€

Θέμα 6ο: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΠΙΔΟΣΗΣ  ΕΓΓΡΑΦΟΥ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΜΟΙΒΗΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Θέμα 7ο: ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ  ΚΑΤΑ  ΤΩΝ κ.κ. : ΕΛΙΣΑΒΕΤ  ΚΑΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΡΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΛΛΗ,  ΚΑΙ  ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 549 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα 8ο: ΠΑΡΟΧΗ  ΕΝΤΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΜΟΙΒΗΣ

Θέμα 9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα 10ο:  ΈΓΚΡΙΣΗ 2ου   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   86.000,00€

Θέμα 11ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ 17.700,00 €

Θέμα 12ο: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*