Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

Η Οικονομική Επιτροπή καλεί τα μέλη της να προσέλθουν σε δημόσια συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΩΝ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ : 33/2016, 34/2016  ΚΑΙ 35/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα 3ο: AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Θέμα 4ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 16 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟ

Θέμα 5ο: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα 6ο: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (9η) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (εΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Δ.Σ.)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Ρούλιας

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*