Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

Συνεδριάζει την του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ   41η/2016 ΤΑΚΤΙΚΗ  ΚΑΙ 42η/2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΓΟΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα 3ο: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Σ.Α.Τ.Α. ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Θέμα 4ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 490/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝ. ΠΛΕΙΟΔ/ΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ     ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 2 ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΣΥΚΑΣ   ΘΕΣΗ «ΠΑΤΟΣΙΕΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Θέμα 5ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 491/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝ. ΠΛΕΙΟΔ/ΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 13 ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΣΥΚΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΥΛΟΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Θέμα 6ο: ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΩΝ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

Θέμα 7ο: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα 8ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Ρούλιας

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*