Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

Συγκαλείται σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 45η /2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2017 -ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 45.000,00€

Θέμα 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΝΦΙΑ -Φ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Θέμα 6ο: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Ρούλιας

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*