Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 28η του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα 3ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

Θέμα 4ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 72516/20-12-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΔΑ: 73ΔΝΩΛΚ-1ΙΙ) ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Θέμα 5ο: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2017

Θέμα 6ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ Η ΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

Θέμα 7ο: ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Ρούλιας

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*