Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων

Συγκαλείται σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (9η) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 2 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 3 : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & «ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 4 : ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ,ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 5 : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 13 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΥΛΟΣ» ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΑΣ ,ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 6 : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 2 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΠΑΤΟΣΙΕΣ» ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΑΣ ,ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 7 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ LEASING ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 8 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 9 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 10 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 54/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ,ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΣΤΗΝ  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

Εισηγητής : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ κ. ΜΩΡΗΣ

 

Θέμα 11 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 55/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΣΤΗΝ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ.

Εισηγητής : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ κ. ΜΩΡΗΣ

 

Θέμα 12 : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.219/2015 ΑΔΣ Δ.Λ. – ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Λ.,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 13 : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 411/2016 ΑΔΣ ,ΠΕΡΙ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Π.Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΈΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 14 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 15 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ», ΓΙΑ ΤΟ 2016».

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 16 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ,ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Θέμα 17 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Θέμα 18 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Θέμα 19 : ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΠΟΥΚΑΣ

 

Θέμα 20 : ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ  ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ,ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 21 : ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 22 : ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΦΗ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 23 : ΠΕΡΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ»,ΈΡΓΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 24 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ> ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ” ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 25 : ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΣΗΣ – ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 26 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 27 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 28 : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ ,ΣΕ ΟΔΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 29 : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ ,ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕ ΟΔΟ Α. ΤΖΟΥΒΑΡΑ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 30 : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ,ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΡΔΑΤΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 31 : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ,ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 32 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 33 : ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ “«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 34 : ΠΕΡΙ  ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 35 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΕΡΓΟΥ “ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ Κ.Χ. ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 36 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 37 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 38 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ«ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 39 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠRΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 40 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 41 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κλειτσάκης Αθανάσιος

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*