Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων

Σε δημόσια συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 29η του μηνός Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΗΣ ΟΑΣΕ ΑΑΕ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 129/2016 ΑΔΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Θέμα 2 : 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 3 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 4 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 5 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα.ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 6 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 7 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

 

Θέμα 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΚ ΜΕΞΙΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ & ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

 

Θέμα 9 : ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 3 (ΠΕΟ)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

 

Θέμα 10 : ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

 

Θέμα 11 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 240/2016 ΑΔΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 12 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 411/2015 ΑΔΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 13 :  ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 14 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ IΟΥΛΙΟ   2016

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 15 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 16 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ

 

Θέμα 17 : ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ

 

Θέμα 18 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ

 

Θέμα 19 : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΚ ΥΠΑΤΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΥΣΗ ¨ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗ” ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ

 

Θέμα 20 : ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΥΑΛ & ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 21 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB, ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ.

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΖΗΣΙΜΟΣ

 

Θέμα 22 : 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ-ΚΑΛΥΒΙΑ)Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

 

Θέμα 23 : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

 

Θέμα 24 : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

 

Θέμα 25 : ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΤΖΟΥΒΑΡΑ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

 

Θέμα 26 : ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΑΤΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

 

Θέμα 27 : ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

 

Θέμα 28 : ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΟΥ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

 

Θέμα 29 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

 

Θέμα 30 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

 

Θέμα 31 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

 

Θέμα 32 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

 

Θέμα 33 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

 

Θέμα 34 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κλειτσάκης Αθανάσιος

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*