Συνεχίζεται η παρουσία του άκουλους και του ωιδίου στην τομάτα θερμοκηπίου

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου εκδόθηκε δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τις ασθένειες που συνεχίζουν να παρουσιάζονται στις πρώιμες, μεσοπρώιμες και όψιμες καλλιέργειες τομάτας θερμοκηπίου καθώς και συστάσεις για την αντιμετώπισή τους.

 

ΑΚΑΡΕΑ (Αculops lycopercici)

Διαπιστώσεις: : Συνεχίζεται  η  παρουσία του άκουλους με πολύ μεγάλους πληθυσμούς στις πρώιμες, μεσοπρώιμες και όψιμες  καλλιέργειες  τομάτας θερμοκηπίου στους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας ,Τρικάλων και Φθιώτιδας .

  Συμπτώματα: Τα προσβεβλημένα φύλλα και στελέχη κιτρινίζουν και αργότερα καφετιάζουν. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις η επιδερμίδα των καρπών γίνεται σκληρή – καστανοκόκκινη και τα φυτά ξεραίνονται.

  Συστάσεις: Οι ψεκασμοί να γίνουν μόνο μετά την διαπίστωση της προσβολής, με επιτρεπόμενα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

 

ΩΙΔΙΟ (Leveillula taurica)

  Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του ωιδίου στις περιοχές όπου καλλιεργείται η τομάτα θερμοκηπίου. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του μύκητα και την μετάδοσή του.

    Συστάσεις: Να γίνει καταπολέμηση του παθογόνου μύκητα (μόνο όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του), με εκλεκτικά ωϊδιοκτόνα σκευάσματα (με δραστικές ουσίες όπως bupirimate, laminarin, triadimenol, pyraclostrobin, boscalid, azoxystrobin, trifloxystrobin, myclobutanil.  κ.α.) και επανάληψη του ψεκασμού σε 8 ημέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται  για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της τομάτας  να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  email: fyto12@otenet.gr

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings

 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ α.α.

ΛΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*