Συσκευές tablet για τους μαθητές που δε διαθέτουν υπολογιστή θα διαθέσει ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας

Στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε αλλά και σε όλες τις στιγμές κρίσης η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να διαδραματίσει ουσιαστικό και καίριο ρόλο. Ο Δήμος μας συνεχίζει να δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο και για μία ακόμη φορά βρίσκεται δίπλα σε όλους δημότες έχουν ανάγκη. Μέσω των Σχολικών Επιτροπών διατίθεται να χορηγήσει φορητή συσκευή tablet για προσωρινή χρήση σε μαθητές που δεν διαθέτουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι τους, ώστε να εξυπηρετηθούν στην υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προτεραιότητα θα δοθεί στους μαθητές που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

  • Κοινωνικά κριτήρια
  • Χαμηλό εισόδημα γονέων
  • Ανεργία γονέων/κηδεμόνων
  • Απόδειξη ιδιότητας μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή οργανικής οικογένειας
  • Ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης

Όσοι γονείς επιθυμούν να δανειστούν μία εκ των φορητών συσκευών θα πρέπει να απευθυνθούν στους Διευθυντές της κάθε σχολικής μονάδας, οι οποίοι θα ελέγξουν αν πληρούνται τα κριτήρια των μαθητών. Κατόπιν, οι γονείς των μαθητών που θα παραλάβουν φορητή συσκευή tablet θα υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής, όπου θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση επιστροφής της ανωτέρω συσκευής, όταν εκλείψουν οι λόγοι χρήση της ή ζητηθεί οποτεδήποτε από τη Διεύθυνση του σχολείου. Επίσης, υποχρεούνται σε καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής που δανείστηκαν, καθώς και σε περίπτωση άρνησης της επιστροφής της στο σχολείο από όπου την παρέλαβαν.

Με αίσθημα προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης στεκόμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες στους μαθητές και στη σχολική μας κοινότητα, καταβάλλοντας συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ