Υποβολή αιτήσεων για 19 άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας σύμφωνα με την αρ. Φ.40.Γ.3154/18-07-2016 (ΑΔΑ: 7ΒΒΩ7ΛΗ-ΜΞΚ) απόφαση πρόκειται να χορηγήσει δέκα εννέα (19) συνολικά άδειες άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2016 όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

5 άδειες με αντικείμενο πρωτογενή προϊόντα γης

3 άδειες με αντικείμενο αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, ιχθυοκαλλιεργειών

2 άδειες με αντικείμενο μέλι, ξηροί καρποί, ποπ κόρν, παγωτά, ζαχαρώδη προϊόντα

2 άδειες με αντικείμενο είδη παντοπωλείου, τρόφιμα, χαρτικά

2 άδειες με αντικείμενο είδη λαϊκής τέχνης, χειροποίητες κατασκευές

Σύνολο: 19 άδειες

Προς τούτο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει με αίτησή του, τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας, Υψηλάντη 1, Λαμία, τηλ. 22313 51274 και 22313 51269 από 25/07 έως 05/08/2016:

  1. Πιστοποιητικό ανεργίας
  2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
  3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο/η αιτών/ούσα δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος
  5. Λοιπά πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι ανήκει σε μία από τις κατηγορίες:

α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλοί,

β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

γ) ανάπηροι και θύματα ειρήνης περιόδου του ν. 1370/1944(Α΄82),

δ) γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

ε) ομογενείς Βορειοηπρειώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

στ) Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των ΟΤΑ της χώρας,

ζ) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια χορήγησης κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια σε πρόσωπα που ανήκουν στις κατηγορίες που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν.4264/2014, οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*