Φροντίδα του Δήμου Στυλίδας για Άτομα με Αναπηρία

Ο Δήμος Στυλίδας αλλάζει και αποκτά δική του ταυτότητα. Η πόλη γίνεται πιο ανθρώπινη με φροντίδα για τα Άτομα Με Αναπηρία που μετακινούνται στο Δήμο Στυλίδας, αφού έχουν καθοριστεί με σημάνσεις οι θέσεις ΑμεΑ σε πολλά σημεία του Δήμου, δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια κ.α.