1.262.753,32 € στο Δήμο Λαμιέων για τα προνοιακά επιδόματα

Κατανομή ποσού ύψους 1.262.753,32 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Λαμιέων, για τους μήνες Σεπτέμβριο και

Οκτώβριο 2016 αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Τα χρήματα κατανέμονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που

αφορούν στους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο έτους 2016 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων.

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*