18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων

Συγκαλείται σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 20η του μηνός Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 2 : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (10η) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 3 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Κ.Χ. ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 4 : ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΤΗΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΠΑΡ. 3 ΕΔΑΦΙΟΥ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 8/1979 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΩΝ (ΦΕΚ 1/1980 Α’)» ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΗΡΙΩΤΙΣΣΑΣ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 5 : ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ  Κ.Κ.  ΣΑΪΤΗ, «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 6 : ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΥΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΡΟΔΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΖΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ.»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 7 : ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΤΗΣ Τ.Κ.  ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 8 : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΘΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 9 : ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 10 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ.Υ.  ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 11 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΛ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 12 : ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΤΗΣ ΑΛΑΛ ΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΛΑΜΙΑΣ 2016, ΤΕΛΙΚΟΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (SUPERCUP ΟΜΑΕ)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 13 : ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 14 : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΚΦΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 15 : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 16 : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 17 : ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΦΗ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 18 : ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ  ΈΚΘΕΣΗ “FHILOXENIA 2016”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 19 :  ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ  ΈΚΘΕΣΗ “FHILOXENIA 2016”.

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 20 : ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ  ΕΠΤΑ ΒΡΥΣΕΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Θέμα 21 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Θέμα 22 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Θέμα 23 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 62/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΠΕΡΙ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Εισηγητής : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ κ. ΜΩΡΗΣ

 

Θέμα 24 : ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 25 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Δ.Δ. ΖΗΛΕΥΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 26 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 27 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 28 : ΑΡΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 29 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 30 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ»»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 31 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 32 :  ΣΥΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «BEΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΝΤΖΗ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 33 : ΣΥΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 34 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 35 : ΣΥΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΟΥΛΙΑΡΑ Γ.»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 36 :  ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 37 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ &  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΥΣΗ – ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 38 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 39 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 40 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κλειτσάκης Αθανάσιος

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*