304.830,20 € στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τα διατροφικά επιδόματα

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε την κατανομή, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 304.830,20 € στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Νοέμβριο τρέχοντος έτους, ως ακολούθως:

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 72.000,00 €

ΕΥΒΟΙΑΣ 117.060,00 €

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 7.241,72 €

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 89.700,00 €

ΦΩΚΙΔΑΣ 18.828,48 €

Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, αυτό που αφορά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια, αποδίδεται στον οικείο λογαριασμό της έδρας της, με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Γ. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Νοέμβριο και για όσο χρονικό διάστημα καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτού.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*