563.389,11€ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για δαπάνες και αντιμισθία αιρετών

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε την κατανομή στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου  Εσωτερικών  που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί  Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», ποσό 563.389,11€, ως ενδέκατη (ΙΑ) τακτική επιχορήγηση έτους 2016, προς κάλυψη δαπανών της, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά της.

Αποδοτέο ποσό για λειτουργικές δαπάνες & λοιπές γενικές δαπάνες: 517.208,11 €

Αντιμισθία 2016: 46.181,00 €

Συνολικό αποδοτέο ποσό: 563.389,11 €

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*