Γ. Παγουρόπουλος: Η εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης στη χρήση αγροχημικών

8 Απριλίου 2016 admin 0
Πρόσφατα οι γεωπόνοι κλήθηκαν, από τους αρμόδιους του τμήματος γεωργικών φαρμάκων του Υπ.Α.Α.Τ, να συμμετάσχουν σε μια “δημόσια” διαβούλευση, με θέμα την ορθή χρήση γεωργικών […]