Υπόμνημα διαμαρτυρίας για τις νομοθετήσεις περί υπαιθρίου εμπορίου από την κίνηση «Κάστρο Αλληλλεγύης»

1 Απριλίου 2017 admin 0
Η κίνηση «Κάστρο Αλληλεγγύης» διαβίβασε την Παρασκευή 31/03/2017, στους αυτοδιοικητικούς φορείς και τους βουλευτές του νομού, φάκελο με υπόμνημα διαμαρτυρίας για τις νομοθετήσεις περί υπαιθρίου […]