6η σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

12 Φεβρουαρίου 2018 admin 0
Σε δημόσια συνεδρίαση καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 13η του μηνός Φεβρουαρίου 2018 ημέρα […]

2η σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

14 Ιανουαρίου 2018 admin 0
Καλούνται τα μέλη της να προσέλθουν στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 16η του μηνός Ιανουαρίου 2018 ημέρα […]