Λήξη του Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου

22 Σεπτεμβρίου 2016 admin 0
Συ­νε­χί­σθη­καν την Τετάρτη 21 Σεπτεμ­βρί­ου οι ερ­γα­σί­ες του ΙΣΤ’ Πα­νελ­λη­νί­ου Λει­τουρ­γι­κού Συμ­πο­σί­ου Στε­λε­χών Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων, το ο­ποί­ο δι­ορ­γα­νώ­νει η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος […]

Δεύτερη μέρα εργασιών του ΙΣΤ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου

21 Σεπτεμβρίου 2016 admin 0
Συνεχίσθηκαν την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου οι εργασίες του ΙΣΤ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, το ο­ποί­ο δι­ορ­γα­νώ­νει η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος […]

ΙΣΤ’ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος

20 Σεπτεμβρίου 2016 admin 0
Ξε­κί­νη­σαν την Δευτέρα 19 Σεπτεμ­βρί­ου οι ερ­γα­σί­ες του ΙΣΤ’ Πα­νελ­λη­νί­ου Λει­τουρ­γι­κού Συμ­πο­σί­ου Στε­λε­χών Ιε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων, το ο­ποίο δι­ορ­γα­νώ­νει η Ιε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος […]

Χαιρετισμός Ν. Σταυρογιάννη στο Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών των Ιερών Μητροπόλεων

19 Σεπτεμβρίου 2016 admin 0
Ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης παραβρέθηκε σήμερα στο Πανελλήνιο Λειτουργικό Συ­μπόσιο Στελεχών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος που πραγματοποιείται στη Λαμία και έχει […]