39 Τμήματα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων υλοποίησε φέτος το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Λαμιέων

31 Ιουλίου 2016 admin 0
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Λαμιέων (ΚΔΒΜ Λαμίας) το οποίο υπάγεται στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας […]