Πλήρωση θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

6 Ιανουαρίου 2017 admin 0
Από το Τμήμα Διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκδόθηκε η προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης μετακλητού Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με την προκήρυξη […]