Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016

13 Σεπτεμβρίου 2016 admin 0
Σας υπενθυμίζουνε ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων µε οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα µε τον […]