Συνεχίζεται η παρουσία του άκουλους και του ωιδίου στην τομάτα θερμοκηπίου

28 Σεπτεμβρίου 2016 admin 0
Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου εκδόθηκε δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τις ασθένειες που συνεχίζουν να παρουσιάζονται στις πρώιμες, μεσοπρώιμες και όψιμες […]