ΦΟ.Δ.Σ.Α: 334 τόνοι αποβλήτων λιπαντικών ελαίων συγκεντρώθηκαν από το Ν. Φθιώτιδας

7 Απριλίου 2020 admin 0
Στα πλαίσια ενημέρωσης & δημοσιοποίησης των στοιχείων της ανακύκλωσης των εγκεκριμένων συστημάτων, σας κοινοποιούμε τα στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, που διαθέτει το ΣΣΕΔ της […]