Ειδήσεις

Ανακοίνωση για καθαρισμό οικοπέδων από το Δήμο Καμένων Βούρλων


Ο Δήμος Καμένων Βούρλων, λαμβάνοντας  υπόψη:

  • το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,
    •την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη,
    •έγγραφες και προφορικές καταγγελίες προς την υπηρεσία μας
    •επιτόπιους ελέγχους σε οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης
    •ότι η ευθύνη καθαρισμού ενός ιδιόκτητου γεωτεμαχίου βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη
  • τα στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έρευνα,

                                          καλεί
τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου Καμένων Βούρλων, να προβούν άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να αρχίσουν αμέσως  μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης  της παρούσας ειδοποίησης και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 25η Ιουανουαρίου2021.

Μετά την 25η Ιανουαρίου 2021 και εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Καμένων Βούρλων, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου.
Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης προβλέπεται η υποβολή μήνυσης  για το αδίκημα  του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα.

Ο Δήμος Καμένων Βούρλων  ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καμένων Βούρλων- Προϊσταμένη Περιβάλλοντος κα Αθανασία Ανεστοπούλου τηλ.2235350023 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

                         

 Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Σκεπαρνάκος

 

Προηγούμενο άρθρο Oλοκληρώθηκαν των δωρεάν διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια στον κλάδο της Αγροδιατροφής
Επόμενο άρθρο Ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Στυλίδας