Ειδήσεις

Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Λοκρών


Ο Δήμος Λοκρών διεκδικεί χρηματοδότηση 239.568,00€ ευρώ για να αναβαθμίσει την προσβασιμότητα ΑμεΑ στις παραλίες: Αρκίτσας,Λιβανατών, Σκάλας Αταλάντης και Βλυχάδας.
Για τον σκοπό αυτό θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία. Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Νικόλαος Λιόλιος να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προετοιμασία και την κατάθεσή της.

Ο Δήμος Λοκρών φιλοδοξεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση της τάξης των 239.568,00€, ώστε μεταξύ άλλων να προμηθευτεί:

α)σύστημα για την πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με κινητικά προβλήματα, όπως ειδικούς κινητούς διαδρόμους οι οποίοι  δημιουργούν δίκτυο πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα.

β) βοηθητικό εξοπλισμό: κινητές τουαλέτες/αποδυτήριο για ΑμεΑ, κάδο απορριμμάτων για τα άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς και πληροφοριακές πινακίδες.

γ) πακέτο τηλεμετρίας στην παραλία, το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω στη μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα. Συγκεκριμένα η κάθε διάταξη θα έχει τη δυνατότητα να είναι συνδεμένη με το διαδίκτυο με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία του Internet Of Things ώστε να παρέχει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες που αφορούν το χρήστη

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους Δήμους θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας. Εφόσον πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης, και μέχρι εξάντλησης της δέσμευσης του διαθέσιμου ποσού χρηματοδότησης, θα επιλεγούν προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2020. Ο χρόνος υλοποίησης της παρέμβασης, από την έγκριση έως την ολοκλήρωσή της, ορίζεται σε 18 μήνες.

Προηγούμενο άρθρο Ραχιώτικο Καρναβάλι 2018
Επόμενο άρθρο Συγκέντρωση στη ΔΟΥ κατά των πλειστηριασμών